Klubmodul henter siden
Aflyst - Ordinær generalforsamling 2020, 21/3
Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i 2020:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  Strategiansvarlig for
  1. sikkerhed
  2. aktivitet & fællesskab
  3. sport & træning
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 7. marts 2020. Det kan gøres ved at sende det på MAIL.
 
Tilmeldte
22 /200
Tilmeldingsfrist
21.03.2020
Tidspunkt
21.03.2020 kl. 15.00 - 21.03.2020 kl. 18.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev